PALEOGEOGRAPHIC PREREQUISITE FOR THE FORMATION OF THE GEOTECHNICAL CONDITIONS OF THE BLACK SEA HOLOCENE COASTAL TERRACE
Abstract and keywords
Abstract (English):
The results of summary integral studies and analyzed references allow describing the geologic structure and paleographic formation conditions of the Caucasus Black Sea coast’s Holocene terraces, and reconstructing the spatialtemporal development picture of hydro- and lithodynamics processes caused current coastal geotechnical conditions.

Keywords:
The results of summary integral studies and analyzed references allow describing the geologic structure
References

1. Balabanov I.P. Paleogeograficheskie predposylki formirovaniya sovremennyh prirodnyh usloviy i dolgosrochnyy prognoz razvitiya golocenovyh terras Chernomorskogo poberezh'ya Kavkaza. M. - Vladivostok : «Dal'nauka», 2009. 352 s.

2. Balabanov I.P., Kvirkveliya B.D., Ostrovskiy A.B. Noveyshaya istoriya formirovaniya inzhenerno-geologicheskih usloviy i dolgosrochnyy prognoz razvitiya beregovoy zony poluostrova Picunda. Tbilisi : «Mecniereba», 1981. 202 s.

3. Balabanov I.P., Nikiforov S.P., Pashkovskiy I.S. i dr. Imeretinskaya nizmennost'. Prirodno-geologicheskie usloviya, problemy osvoeniya / Pod red. I.P. Balabanova. M. : «Nedra», 2011. 306 s.

Login or Create
* Forgot password?