Abstract and keywords
Abstract (English):
The relief of the shore and nearshore zone of the Vistula Spit as a whole is presented. Allocation and parameters of the underwater ridges on an underwater coastal slope are derected. The border of their distribution located on the 5,5–6 m of the depths. The accumulative plain is extended more deeply. The map of a relief of a coastal zone is made.

Keywords:
The map of a relief of a coastal zone is made.
Text

Работа выполнена по материалам совместных работ АО ИО РАН и Гданьского университета [2], проведенных в 2008 г. Обследовалась береговая зона от Балтийского пролива на севере до Конты Рыбацке на юге с целью изучения рельефа и осадков береговой зоны. Были проведены нивелировки стационарных береговых поперечников (всего 35), а на их продолжении выполнен 21 эхолотный промер.

References

1. Badyukova E.N., Zhindarev L.A., Luk'yanova S.A., Solov'eva G.D. Geologo geomorfologicheskoe stroenie Baltiyskoy (Vislinskoy) kosy // Okeanologiya. 2011. T. 51, № 4. S. 675-682.

2. Bobykina V.P., Boldyrev V.L., Domnin D.A., Karmanov K.V., Kobelyanskaya Ya.S., Kurchenko V.Yu., Pekarek-Yankovska H., Chechko V.A, Chubarenko B.V. O rezul'tatah sovmestnogo rossiysko-pol'skogo eksperimenta po izucheniyu litodinamiki beregovoy zony Baltiyskoy kosy, Litodinamika donnoy kontaktnoy zony okeana : Mezhdunarodnaya konferenciya k 100-letiyu professora V.V. Longinova, 14-17.09.2009. M. C. 60-63.

3. Boldyrev V.L., Bobykina V.P. Obschie cherty morfologii i dinamiki Vislinskoy kosy // Ekologicheskie problemy Kaliningradskoy oblasti i Baltiyskogo regiona. Kaliningrad : Izd. KGU, 2001. S. 88-92.

4. Volkova I.I., Ryabkova O.I. Vliyanie prirodnyh i antropogennyh faktorov na dyunnye landshafty poberezh'ya yugo-vostochnoy Baltiki // Chelovechestvo i beregovaya zona Mirovogo okeana v HH1 veke. M. : Izd-vo GEOS, 2001. S. 429-438.

5. Boldyrev V., Bobykina V. The Coasts of the Vistula and Curonian Spits As Transboundary Territory // Chubarenko B.V. (Ed). Transboundary waters and basins in the South-Eastern Baltic. Kalininhgrad : Terra Baltica, 2008. P. 226-238.

6. Kobelyanskaya J., Bobykina V.P., Piekarek-Jankowska H. Morphological and lithodynamic conditions in the marine coastal zone of the Vistula Spit (Gulf of Gdansk, Baltic Sea) // Oceanologia. 2011. 53(4). P. 1-17.

7. Kobelyanskay J., Piekarek-Jankowska, Boldyrev V.L., Bobykina V.P., Stepnievski P. The morphodynamics of the Vistyla Spit seaward coast (Southern Baltic, Poland, Russia) // Oceanological and Hidrobiological Studies. 2009. V.XXXVIII. P. 1-16.

Login or Create
* Forgot password?