RATING OF LOSS OF SEDIMENTS OF PEBBLE MATERIAL INTO UNDERWATER CANYONS ON INTERFLUVIAL AREA OF MSYMTA AND PSOU RIVERS
Abstract and keywords
Abstract (English):
On the basis of the comparison of the topographic and bathymetric material of different years there is given an assessment of the pebble material balance and loss of sediments into underwater canyons on interfluvial area of Msymta and Psou rivers.

Keywords:
RATING OF LOSS OF SEDIMENTS
References

1. Zenkovich V.P. Podvodnye kan'ony. Seriya «Nauka o Zemle», № 4, Izd-vo «Znanie». M., 1978. 56 s.

2. Petrov V.A., Tlyavlin R.M., Yaroslavcev N.A. Formirovanie kontura berega v zone podvodnyh kan'onov. V sb. « Geomorfologicheskie processy i ih prikladnye aspekty» IV Schukinskie chteniya. Trudy. M., 2010. S. 335-337.

3. Peshkov V.M. Galechnye plyazhi neprilivnyh morey. Osnovnye problemy teorii i praktiki. Krasnodar, 2005. 444 s.

4. Romashin V.V. Morfodinamika rechnyh rusl Sochinskogo rayona Chernomorskogo poberezh'ya Kavkaza. Trudy CNIIS, vypusk № 211. M., 2002. 167 s.

5. Saf'yanov G.A. Geomorfologiya morskih beregov. MGU. M., 1996. 400 s.

6. Yaroslavcev N.A., Petrov V.A., Kirilenko A.P. Dinamika beregovoy zony Imeretinskoy nizmennosti. International Journal for Civil and Structural Engineering, 7(2) 126-131 (2011).

Login or Create
* Forgot password?