Abstract and keywords
Abstract (English):
This paper examines the history of the development rias coasts of Primorye. We investigate the factors determining the current state of the environment in the region. The main attention is paid to influence the construction of hydraulic structures in the state of the coast and marine environment. We give concrete example.

Keywords:
Rias Coast of primorye
Text

История освоения побережья Приморья составляет всего полтора века и берет свой отсчет с 1860 года, когда Уссурийский край был присоединен к России. Многие исследователи Дальнего Востока отмечали крайнюю безлюдность его территории. На этой окраине страны (площадью более 3 млн км2) проживало едва ли 40–45 тыс.человек [7]. Стоит ли говорить об негативном экологическом состоянии побережья Приморья, если в самой лучшей гавани края (б. Золотой Рог) на момент начала заселения русскими было всего одна фанза и 2–3 летних шалаша китайцев.

References

1. Gomoyunov K.A. Gidrologicheskiy ocherk Amurskogo zaliva i reki Suyfuna. Vladivostok : Tipografiya Gosudarstvennogo Dal'nevostochnogo Universiteta, 1926. 52 s.

2. Leont'ev O.K. Osnovy geomorfologii morskih beregov. M. : Izd-vo Moskovskogo universiteta, 1961. 418 s.

3. Leont'ev O.K., Nikiforov L.G., Luk'yanova S.A. Strukturno-geomorfologichskiy analiz beregov Mirovogo okeana // Uroven', berega i dno okeana. M. : Nauka, 1978. S. 7-60

4. Ogorodnikova A.A. Ekologo-ekonomicheskaya ocenka vozdeystviya beregovyh istochnikov zagryazneniya na prirodnuyu sredu i bioresursy zaliva Petra Velikogo. Vladivostok : TINRO-centr, 2001. 193 s.

5. Petrenko V.S. Osnovnye golocen-mellocenovye processy razvitiya beregovoy linii riasovogo poberezh'ya v Yuzhnom Primor'e // Klimomorfogenez i regional'nyy geograficheskiy prognoz. Vladivostok : DVNC AN SSSR, 1980. S. 119-125.

6. Petrenko V.S. Geograficheskoe polozhenie, morfometriya i nomenklatura nazvaniy zaliva Petra Velikogo // Dal'niy Vostok Rossii: Geografiya, gidrometeorologiya, geoekologiya. Vladivostok : Izd-vo Dal'nevostochnogo gos. un-ta, 2005. S. 167-173.

7. Rybakovskiy L.L. Naselenie Dal'nego Vostoka za 150 let. M. : Nauka, 1990. 138 s.

Login or Create
* Forgot password?