MODERN MANAGEMENT METHODS OF ECONOMICAL SYSTEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION COASTAL ZONES
Abstract and keywords
Abstract (English):
The problem of the applicability of scientific approaches to the management of the Russian economy and its structural elements (in particular, coastal zones) has worsened after the collapse of the Soviet Union, when an attempt was made to replace the methods of total state planning, scientifically based by V. V. Novozhilov, V. S. Nemchinov, L. V. Kantorovich, N. N. Kolosovsky et al.with the help of the" system of optimal functioning of the economy", the zoning theory [1, 2, 3, 8] apply Western market, mainly liberal monetary theory in the style of Milton Friedman and Friedrich Hayek [4, 5].

Keywords:
Russian zones
Text

С начала 2000-х годов до мирового финансового кризиса 2008 года управление осуществлялось при помощи большого количества программ разного масштаба: национальные проекты, стратегии, федеральные и реги-
ональные целевые программы, то есть использовались инструменты различных уровней бюджетной системы России, которая увеличилась в раз по сравнению с 1999 годом.

References

1. Novozhilov V.V. Problemy izmereniya zatrat i rezul'tatov pri optimal'nom planirovanii. M., 1967.

2. Uchenye zapiski po statistike. T. 3. Statisticheskie zakonomernosti i metody / Pod red. V.S. Nemchinova. M., 1964. (Biograficheskaya stat'ya).

3. Polterovich V.M. Teoriya optimal'nogo raspredeleniya resursov L.V. Kantorovicha v istorii ekonomicheskoy mysli // Zhurnal Novoy ekonomicheskoy associacii : zhurnal. M., 2012. № 1 (13). S. 176-180. ISSN 2221-2264.

4. Fridmen i Hayek o svobode / Seriya «Filosofiya svobody», vyp. II. M. : Socium, Tri kvadrata, 2003. S. 7-106.

5. Fridman, Milton. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Fridman,_Milton.

6. Kuznecov O.L., Bol'shakov B.E. Ustoychivoe razvitie: Nauchnye osnovy proektirovaniya v sisteme priroda-obschestvo-chelovek : Uchebnik. Sankt-Peterburg-Moskva-Dubna, 2001.

7. V.N. Volkova «Iz istorii teorii sistem i sistemnogo analiza». SPb. : Izd-vo SPbGPU, 2004. URL: http://tsisa.ru/history/2/3/

8. Kolosovskiy N.N. Teoriya ekonomicheskogo rayonirovaniya. M., 1969.

9. Nikulina O.V. strategicheskie orientiry innovacionnogo razvitiya ekonomiki / O.V. Nikulina. Krasnodar : Prosveschenie-Yug, 2010. S. 98-166.

10. Porter M. Konkurenciya. SPb.; M.; Kiev, 2003.

11. SWOT-analiz kak instrument strategicheskogo menedzhmenta // sayt kompanii Biznes inzheniring Grupp. URL: http://bigc.ru/publications/ swot_analise.php.

12. Shutov V.V. Modelirovanie ustoychivogo razvitiya sel'skogo hozyaystva: institucional'no-estestvennonauchnyy podhod // Regional'naya ekonomika. Teoriya i praktika. 2008. № 32 (89). S. 69-78.

Login or Create
* Forgot password?