Zhamoyda V.

Education
Workplaces
  1. employee Vserossiyskiy nauchno-issledovatel'skiy geologicheskiy institut im. A.P. Karpinskogo (VSEGEI)
Location
Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?