Abstract and keywords
Abstract (English):
Coastal research organization on Far East relates with name of the prominent coastal zone explorer Zenkovich V.P. First stage composes from hydrographic research in the northern part of the Pacific Ocean. Second half of the XX century is characterized by huge achievements in morphology research and coastal dynamics of the Far Eastern seas. Perspective steps of the modem surveys relate with the coastal zone management, recreational resources development and solving the problems of coastal nature management.

Keywords:
Coastal investigations
Text

Организация прибрежных исследований на Дальнем Востоке связана с именем выдающегося исследователя прибрежной зоны Зенковича в. П. первый этап складывается из гидрографических исследований в северной части Тихого океана. Вторая половина XX века характеризуется огромными достижениями в области морфологии и динамике прибрежных зон дальневосточных морей. Перспективные этапы современных исследований связаны с управлением прибрежной зоной, освоением рекреационных ресурсов и решением проблем управления прибрежной природой.

References

1. Atlas beregovoy zony Sahalina/pod red. P.F. Brovko. -Vladivostok: DVGU-PrimAGP, 2002. -56 s.

2. Bolgurcev B.N., Koryakin V.I. Russkaya Amerika: gidrograficheskie issledovaniya. S.-Pb.: CKP VMF, 2002. 400 s.

3. Brovko P.F. Rekreacionnye resursy pribrezhnoy zony i ih osvoenie (na primere morey vostoka Azii)//Pribrezhnaya zona morya: morfolitodinamika i geoekologiya. -Kaliningrad: Izd-vo KGU, 2004. S. 256-260

4. Brovko P.F., Malyugin A.V., Terent'ev N.S., Hramushin V.P. Geomorfologicheskiy monitoring lagunnyh beregov Sahalina//Morehodstvo i morskie nauki 2012. -Yuzhno-Sahalinsk: Sahalinskaya oblastnaya tipografiya, 2013. S. 133-142.

5. Vladimirov A.T. Morfologiya i evolyuciya lagunnogo berega ostrova Sahalina//Tr. IOAN SSSR, 1961. T.48. -S. 148-171.

6. Davydov B.V. Lociya poberezhiy RSFSR, Ohotskogo morya i Vostochnogo berega poluostrova Kamchatki s ostrovom Karaginskim vklyuchitel'no. -Vladivostok, 1923. -1498 s.

7. Zenkovich V.P. Osnovy ucheniya o razvitii morskih beregov. -M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. -710 s.

8. Lymarev V.I. Ot Tihogo okeana do Baltiyskogo i Belogo morey. -Arhangel'sk: Pomorskiy universitet, 2006. 392 s.

9. Nevel'skoy G.I. Podvigi russkih morskih oficerov na kraynem vostoke Rossii. 1849-1855. Habarovsk: Priamurskie vedomosti, 2009. 400 s.

10. Osobennosti formirovaniya rel'efa i sovremennyh osadkov pribrezhnoy zony dal'nevostochnyh morey SSSR/pod red. P.A. Kaplina. M.: Nauka, 1971. 185 s.

Login or Create
* Forgot password?